Bygga, bo och miljö

Protokoll Bygg- och miljönämnden 11 november 2021

Anslag för justerat protokoll från Bygg- och miljönämndens sammanträde 11 november 2021

Anslag/Bevis

Bygg- och miljönämnden

 

Sammanträdesdatum

2021-11-11

Paragrafer

§ 88 - § 104

Anslaget publiceras

2021-11-19

Anslaget avpubliceras

2021-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen