Kommun och politik

Protokoll, kommunfullmäktige 18 november 2021

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 november 2021

Anslag/Bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-11-18

Paragrafer

§§92-116

Anslaget publiceras

2021-11-24

Anslaget avpubliceras

2021-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen