Kommun och politik

Ny kallelse till kommunfullmäktige i december

Presidiet har idag konstaterat att dagens kommunfullmäktigemöte inte är korrekt utlyst och kallat.

Därför har presidiet beslutat att ställa in dagens fullmäktige för att istället hålla ett extra fullmäktige som planeras att hållas den 22 december 2021 kl.17. Mer information samt kallelse kommer att skickas under morgondagen, onsdag 15 december.

Uppdaterad