Kommun och politik

Protokoll, kommunfullmäktige 22 december 2021

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 december 2021

Anslag/Bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-12-22

Paragrafer

§§ 117-122

Anslaget publiceras

2021-12-30

Anslaget avpubliceras

2022-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen