Kommun och politik

Protokoll, sociala utskottet 11 januari 2022

Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets sammanträde den 11 januari 2022

Anslag/Bevis

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-01-11

Paragrafer

§§ 1-3

Anslaget publiceras

2022-01-11

Anslaget avpubliceras

2022-02-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Här kan du läsa aktuellt protokoll >>

Hur överklagar man beslut? Läs mer här >>

Uppdaterad

Så styrs kommunen