Kommun och politik

Kallelse/Kungörelse kommunfullmäktige 16 juni 17:00, Hotell Hammarstrand

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 juni kl 17:00 på Hotell Hammarstrand. Mötet kommer att ske fysiskt. Vid mötet kommer årsredovisningen samt ansvarsprövningen avhandlas.


Allmänhetens frågestund kommer hållas och fullmäktige kommer även ajourneras för frågor från allmänheten i samband med att årsredovisningen behandlas.

Anslag/Tillkännagivande

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Anslaget publiceras

2022-06-09

Anslaget avpubliceras

2022-06-30

Uppdaterad

Så styrs kommunen