Kommun och politik

Protokoll, extra sociala utskottet 9 juni 2022

Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets extra sammanträde den 9 juni 2022

Anslag/Bevis

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-06-09

Paragrafer

§§ 34-36

Anslaget publiceras

2022-06-09

Anslaget avpubliceras

2022-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen