Kommun och politik

Protokoll, valnämnden 2 juni 2022

Anslag för justerat protokoll från valnämndens möte den 2 juni 2022

Anslag/Bevis

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Paragrafer

§§ 31-52

Anslaget publiceras

2022-06-09

Anslaget avpubliceras

2022-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen