Kommun och politik

Protokoll, extra sociala utskottet 15 juni 2022

Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets extra sammanträde den 15 juni 2022

Anslag/Bevis

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-06-15

Paragrafer

§§ 37-40

Anslaget publiceras

2022-06-15

Anslaget avpubliceras

2022-07-07

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen