Kommun och politik

Protokoll, extra sociala utskottet 27 juli 2022

Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets extra sammanträdde den 27 juli

Anslag/Bevis

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-07-27

Paragrafer

45

Anslaget publiceras

2022-07-27

Anslaget avpubliceras

2022-08-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontroet

Uppdaterad

Så styrs kommunen