Kommun och politik

Protokoll, valnämnden 1 augusti 2022

Anslag för justerat protokoll från valnämndens sammanträdde den 1 augusti.

Anslag/Bevis

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2022-08-01

Paragrafer

§ 65-76

Anslaget publiceras

2022-08-02

Anslaget avpubliceras

2022-08-24

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen