Kommun och politik

Protokoll, extra barn- och utbildningsutskottet 7 september 2022

Anslag för justerat protokoll från barn- och utbildningsutskottets extra sammanträde den 7 september 2022

Anslag/Bevis

Organ

barn- och utbildningsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-09-07

Paragrafer

§§ 22-30

Anslaget publiceras

2022-09-07

Anslaget avpubliceras

2022-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen