Kommun och politik

Protokoll, extra sociala utskottet 16 september 2022

Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets extra sammanträde den 16 september 2022

Anslag/Bevis

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-09-16

Paragrafer

§§ 46-49

Anslaget publiceras

2022-09-16

Anslaget avpubliceras

2022-10-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen