Kommun och politik

Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott, 1 oktober

Anslag för justerat protokoll från arbetsutskottets möte den 1 oktober 2022

Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-10-01

Paragrafer

§ 86

Anslaget publiceras

2022-10-03

Anslaget avpubliceras

2022-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen