Kommun och politik

Protokoll, kommunfullmäktige 20 oktober 2022

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges möte den 20 oktober 2022

Anslag/Bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-10-20

Paragrafer

§§92-97

Anslaget publiceras

2022-10-27

Anslaget avpubliceras

2022-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen