Kommun och politik

Protokoll, sociala utskottet 24 november 2022

Anslag för justerat protokoll från sociala utskottets sammanträde den 24 november 2022

Anslag/Bevis

Organ

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

2022-11-24

Paragrafer

§§ 71-90

Anslaget publiceras

2022-11-24

Anslaget avpubliceras

2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen