Kommun och politik

Protokoll, kommunstyrelsen 27 december 2022

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens möte den 27 december 2022

Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-12-27

Paragrafer

§§277-278

Anslaget publiceras

2022-12-27

Anslaget avpubliceras

2023-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen