Kommun och politik

Protokoll, Sociala utskottet 12 januari 2023

Anslag för justerat protokoll från Sociala utskottets möte den 12 januari 2023

Anslag/Bevis

Sociala utskottet

Sammanträdesdatum

12 januari 2023

Paragrafer

§ 1-15, varav § 5 justerades omedelbart

Anslaget publiceras

17 januari 2023

Anslaget avpubliceras

9 februari 2023

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen