Kommun och politik

Protokoll, Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 januari 2023

Anslag för justerat protokoll från Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 17 januari 2023

Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

17 januari 2023

Paragrafer

§§ 1-17

Anslaget publiceras

19 januari 2023

Anslaget avpubliceras

11 februari 2023

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen