Kommun och politik

Protokoll, kommunstyrelsens arbetsutskott 28 februari 2023

Anslag för justerat protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte den 28 februari 2023

Anslag/Bevis

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-02-28

Paragrafer

§§18-26

Anslaget publiceras

2023-03-02

Anslaget avpubliceras

2023-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen