Kommun och politik

Protokoll, kommunfullmäktige 2 mars 2023

Anslag för justerat protokoll från kommunfullmäktiges möte den 2 mars 2023

Anslag/Bevis

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-03-02

Paragrafer

§§ 1-12

Anslaget publiceras

2023-03-10

Anslaget avpubliceras

2023-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret

Uppdaterad

Så styrs kommunen