Näringsliv, arbete och landsbygd

Näringsliv, arbete och landsbygd

StyrelseAkademien i Jämtland erbjuder utbildning i-Rätt fokus i styrelsearbetet

En professionell styrelse har en avgörande betydelse för ett bolags utveckling, oavsett storlek och bransch. Det här är utbildningen för dig som vill fördjupa och bredda dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete, så att du på ett mer professionellt sätt ska kunna bidra till ökad konkurrenskraft och värdetillväxt.

Tvådagars certifieringsutbildning

13-14 mars: Östersund

Clarion Hotel Grand Östersund
Tisdag 13 mars: 09.00 - 17.00
Onsdag 14 mars: 08.00 - 16.00

Utbildningen kan direkt omsättas i praktisk verklighet och bygger på de senaste rönen om hur styrelser bör fungera för att aktivt bidra till framgång och lönsamhet. Undervisningen bedrivs i seminarieform och ger möjlighet till erfarenhetsutbyte både med kurskamraterna och med erfarna lärare och styrelseproffs.

Utbildningen är på totalt 16 timmar fördelat på fyra områden:

  • Rätt styrning
  • Rätt bemanning
  • Rätt inriktning
  • Rätt arbetssätt

Pedagogiken bygger på att vi tillsammans bygger en ny kunskapsportfölj. Från lärarhåll tillför vi ny kunskap, du och de andra deltagarna bygger på med egna iakttagelser och erfarenheter, vi diskuterar tillsammans och i grupper hur våra verkligheter kan göras bättre.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad