Näringsliv, arbete och landsbygd

Näringsliv, arbete och landsbygd

Transportbidrag till norra Sverige

Förädlar ni produkter i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland eller Västernorrland? Då kan kanske transportbidraget lindra de nackdelar ni har på grund av långa avstånd. Transportbidraget vänder sig till företag inom tillverkningsindustrin i Sveriges fyra nordligaste län

Transportbidraget i korthet:

Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna, se utlysningen.

Transportbidrag går att söka för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå betydande bearbetning i stödområdet.

Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag, se utlysningen.

Transporten ska vara längre än 401 km.

Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad