Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Bidrag för lovaktiviteter 2018

Socialstyrelsen erbjuder kommunerna särskilt stöd för gratis lovaktiviter under 2018. Kommunen kan själv bedriva lovaktiviteter, och även fördela det till andra som gör aktiviteter. Ragunda kommun ser gärna att föreningslivet tar initiativ och anordnar lovaktiviteter och föreningar kan därför ansöka om ett särskilt bidrag för detta.

Så här ser villkoren ut:

  • Aktiviteten måste vara avgiftsfri för deltagarna.
  • Det är barn 6 - 15 år som räknas.
  • Ansökningar för sommarlovet handläggs och beslutas efter sista ansökningsdatum som är den 16 april. Ansökningar för övriga lov ska göras i förväg och hanteras löpande.
  • Aktiviteten ska redovisas efteråt med ekonomiskt utfall och antal deltagare, plus en enkel reflektion om vad de extra pengarna betytt.

 

Tänk på att:

  • Aktiviteten kan räknas även om det också deltar barn i ”fel” ålder.
  • Föreningens ordinarie träningar räknas inte.
  • Alla barn ska kunna delta på lika villkor, alltså kan den enda uteslutningsgrunden vara att aktiviteten blir fulltecknad.
  • Ni kan till exempel kan erbjuda milersättning till ledare som hämtar och lämnar barn för att de ska kunna vara med.
  • Löner till instruktörer/ledare kan vara bidragsberättigade.
  • Ni kan redovisa kostnader för fika/mat.

 

Vi förutsätter att de aktiviteter som ni söker för är stimulerande för såväl flickor som pojkar, att de främjar integration och bidrar till att skapa nya kontaktytor för barnen.

Vi vill också att lovaktiviteterna annonseras i evenemangskalendern som finns på ragunda.se samt ragundadalen.se. Aktiviteterna ska skickas till kundcenter@ragunda.se.

 

Ansökan hittar du här>>

 

Frågor? Hör av er till Kundcenter eller direkt till lena.sirkka@ragunda.se eller elisabeth.johnson@ragunda.se.

Uppdaterad