Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Slamtömning

From 1 mars 2018 tar Ragunda kommun över fakturering och administrationen från entreprenör av slamtömningen. Vi tar hand om beställning (extra och akut tömning), avbeställning, ändring av tömningsintervall och ändringar i kundregistret. Alla tömningar av enskilda avlopp ska utföras av Ragunda kommuns entreprenör Revsunds transport AB


Uppdaterad