2018-03-07 11.57

Omsorg och stöd

Hälsa på lika vilkor i Jämtland Härjedalen

Under våren får 9 600 invånare i Jämtland Härjedalen ”det blå kuvertet” i sin brevlåda. Det är Folkhälsomyndighetens återkommande nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor som genomförs. I år satsar Region Jämtland Härjedalen än en gång på att komplettera undersökningen med ett större urval i regionen.

 

Med hjälp av undersökningen får Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner ett bra underlag för planering och prioritering av hälsofrämjande insatser.

 

– Genom enkäten får vi kunskap om hälsoläget i befolkningen och vi kan synliggöra skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Utifrån det kan vi göra riktade insatser för en god och jämlik hälsa för alla, säger Hanna Viklund, folkhälsosamordnare Region Jämtland Härjedalen.

 

Hälsa på lika villkor

Konkreta insatser med hälsofrämjande perspektiv

Region Jämtland Härjedalen har vart fjärde år sedan 2006 kompletterat Folkhälsomyndighetens undersökning med att ett extra antal enkäter skickas ut i länet. Några konkreta insatser som genomförts utifrån resultatet av 2014 års enkät är till exempel att ungdomsmottagningen öppnat filialer i Strömsund och Sveg, en aktivitetspark med bland annat cykelparker och seniorgym har startats i Svenstavik och i Östersunds kommun har fem pilotverksamheter HBTQ-certifierats.

 

– Resultatet av undersökningen leder till konkreta insatser och förbättringar när det gäller jämlik hälsa. Därför hoppas vi att så många som möjligt som får det blå kuvertet i sin brevlåda tar sig tid att svara för att påverka vilka satsningar som ska göras, säger Hanna Viklund.

Under vecka 10 kommer ”det blå kuvertet” ut till de slumpmässigt utvalda länsinvånarna mellan 16-84 år med information om enkäten och med möjlighet att logga in på webben för att besvara den digitalt, på svenska eller engelska. Enkäten kommer att skickas ut i pappersformat under vecka 12.

 

Behöver du hjälp att fylla i enkäten så kan du besöka Kundcenter eller något av Biblioteken i Ragunda Kommun.

 

För mer information:

www.regionjh.se/halsapalikavillkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Vid frågor kontakta:

Hanna Viklund, folkhälsosamordnare Region Jämtland Härjedalen

tel: 063-14 24 89

e-post: hanna.viklund@regionjh.se

Uppdaterad 2018-03-07 av Niclas Jarlås

Ragunda kommun finns också i sociala medier. Välkommen!

Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook
Ragunda kommun på Instagram
Ragunda kommun på Facebook

Telefon Kundcenter 0696-68 20 00

E-post: ragunda.kommun@ragunda.se


Öppettider kommunkontoret:

Måndag-torsdag: 08.00-16.00

Fredag: 08.00-15.00

Lunchstängt: 12.00-13.00

Mer kontaktinformation


Besöksadress

Centralgatan 13-15 Kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Postadress

Ragunda kommun, Box 150,

844 21 Hammarstrand


Organisationsnummer

21 20 00-2452

 

Kommunens Intranätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster