Kommun och politik

Kommun och politik

Ragunda kommun presenterar plusresultat för 2017

Ragunda kommuns årsredovisning för 2017 visar ett plusresultat på 6,6 miljoner kronor, vilket är 400 000 kronor högre än budgeterat.

- Vi följer i stort den budget som var lagd, säger ekonomichef Jenny Kriström. Det finns vissa avvikelser, både positiva och negativa, men det totala resultatet är 400 000 kr högre än budgeterat.

 

2017 har varit ett relativt förutsägbart år med få oväntade händelser och det positiva resultatet om 6,6 miljoner kronor stärker kommunens ekonomi. Det ger en ökad likviditet och bättre förutsättningar att klara kommande års investeringar utan nyupplåning.

 

-Men vi ser dock att vi har tuffa år framför oss fortsätter Jenny Kriström. Under de senaste åren har vi haft en kraftig årlig ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag som har täckt upp för löne- och kostnadsökningar. Denna ökning av intäkter förväntas avta avsevärt under kommande år.

 

Vi ser även förändringar i befolkningsstrukturen. Befolkningen ökar i yngre och äldre åldrar men inte i samma omfattning bland personer i yrkesverksam ålder. Detta ger en ökad efterfrågan på välfärdstjänster. Kort sagt – större efterfrågan på kommunala tjänster måste utföras med mindre pengar. Vi måste hitta nya, smartare och effektivare arbetsätt för att klara denna utmaning.

Uppdaterad