Kommun och politik

Kommun och politik

Arbetsförmedlingen och Ragunda kommun tecknar överenskommelse om 40 extratjänster

Ragunda kommun och Arbetsförmedlingen i Östersund/Hammarstrand har nu satt en ambitionsnivå att under 2018 tillskapa upp till 40 extratjänster. Detta bedöms av båda parter som en positiv satsning och som ett led i det redan goda samarbetet.

 

För att stötta människor ut i arbete har staten inordnat Extratjänster för personer som varit inskrivna i jobb och utvecklingsgarantin (JOB) i 450 ersättningsdagar, samt för nyanlända under vissa förutsättningar.

 

Syftet med extratjänsterna är att stärka individen mot arbete/studier och på sikt kunna vara delaktig i kompetensförsörjningen i Ragunda kommun. Extratjänsterna ska vara en resurs på arbetsplatsen och ersätter inte ordinarie tjänster.

 

Håkan Littzell, kommundirektör i Ragunda Kommun

Thomas Carlsson, sektionschef AF Hammarstrand

Uppdaterad