Kultur och fritid

Kultur och fritid

Stipendium till förmån för unga idrottsutövare

Hela Sveriges skiddrottning, Charlotte Kalla, har tillsammans med Pajala kommun upprättat en Stiftelse till förmån för unga idrottsutövare.

Syfte

Charlotte Kallas stiftelse har till ändamål att stödja, belöna och stimulera unga idrottsutövare i Norrland på ett sådant sätt att det underlättar för den enskilde idrottsutövandes utveckling. Stiftelsen kommer att prioritera idrottsutövare i norrlands glesbygdskommuner där möjligheterna för elitsatsning har liknande förutsättningar som Charlotte Kalla hade i IFK Tärendö under sin ungdomstid.

Målgrupp
Stipendier från Charlotte Kallas stiftelse kommer att tilldelas idrottsutövare i åldern 14–20 år som under ansökningsåret har utmärkt sig genom dokumenterade prestationer, hög träningsnärvaro och kamratanda.

Ansökningsförfarande
Ansökare ska årligen vid maj månads utgång skriftligt ha inkommit med ansökning till Pajala kommun. Ansökningen ska vara motiverande och inneha dokumenterade prestationer samt presentera utövarens framtidsvisioner. Mer information och ansökningsblanketter hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

 

Uppdaterad