Kommun och politik

Kommun och politik

Elda din majbrasa säkert!

På Valborg eldas många traditionella valborgsbrasor/majbrasor. Även om vintern inte riktigt har lämnat oss och det fortfarande är blött i marken på sina ställen så finns det en hel del att tänka på när du eldar din majbrasa.

I vissa kommuner är det eldningsförbud

I en del kommuner råder det eldningsförbud. Det kan finnas möjlighet att få undantag från eldningsförbudet, men då krävs att man ansöker om att få elda och att räddningstjänsten har möjlighet att hinna med och bedöma om de olika brasorna ska få tändas. Du kan ta kontakt med räddningstjänsten på telefon 063-14 80 00 för att få besked om det råder eldningsförbud.

Eldningsförbud


Bra att tänka på vid eldning

  • Ha alltid släckutrustning tillgänglig tex. vattenslang eller hinkar och strilkannor.Även vid eldning i liten omfattning bör släckredskap finnas tillgängliga.
  • Brasor bör endast innehålla torrt ris och kvistar. Övrigt trädgårdsavfall som löv eller annat brännbart som pappkartonger är olämpligt att elda på grund av risken för flygbränder och otrevlig och farlig rök.
  • Elda i mindre högar för att ha bättre kontroll. Tänk också på att eldning på mark kräver kontinuerlig bevakning.
  • Elda inte så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och tele-ledningar skadas.
  • Eldning i större omfattning än lägereldning bör ej utföras efter mörkrets inbrott. Andra kan uppfatta det som en nödsituation och larma räddningstjänsten.
  • Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning, risken för brännskador är stor!
  • Lämna ej elden utan tillsyn.

Tänk på djuren

Se till att inga smådjur befinner sig i riset i god tid innan du tänder. Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När majbrasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla.

Flytta på riset en liten bit, om det är möjligt, eller lyft på riset eller slå på det med ett tillhygge för skrämma bort smådjur innan du börjar elda.

 

Du kan läsa mer om att elda utomhus på:

dinsakerhet.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänsten Jämtland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Uppdaterad