Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Extra öppet på Återvinningscentralerna

Lördag 5 maj mellan kl. 10-14 håller vi extra öppet på Återvinningscentralen i Stugun. Lördag 12 maj mellan kl. 10-14 håller vi extra öppet på Återvinningscentralen i Hammarstrand. Passa på att rensa inför Sommaren! 

Kom gärna och fyll på våra återvinningsbodar på ÅVC i Hammarstrand och Stugun, där kan ni lämna saker som inte har gått sönder tex begagnade trämöbler, lampor, elektronik, sportartiklar, husgeråd. Kom även ihåg att inga textilier får lämnas till Återbruket.
 

Att tänka på inför besöket på ÅVC

Sortera avfallet efter material

Allt avfall ska du sortera efter den typ av material det är. Ett tips är att sortera redan när nu lastar bilen/släpvagnen så går det lättare att packa ur.

Ta med egen bärhjälp

Tänk på att personalen på grund av arbetsskaderisken inte kan hjälpa dig att bära tunga saker. Ta med dig bärhjälp om du har stora och tunga saker du ska slänga.

Några rekommendationer inför ditt besök på anläggningen:

  • Personalens anvisningar ska följas.
  • Det är förbjudet att ta med sig saker från återvinningscentralen, även om de slängts av någon annan. (gäller ej saker i Återbruket)
  • Håll barn under uppsikt! Tänk på att ÅVC är en farlig lekplats, så låt inte era barn springa runt och leka mellan containrarna.
  • Kom ihåg att det finns möjlighet att lämna användbara saker i våra
    återanvändningsbodar  istället för att slänga dem.
  • Fråga gärna personalen om det är något du undrar kring sortering eller ditt besök på återvinningscentralen.


Företagsavfall

Företag betalar för avfall enligt kommunens taxa för ÅVC.

Uppdaterad