Kommun och politik

Kommun och politik

Krisberedskapsveckan 2018

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner? Under krisberedskapsveckan, 28 maj-3 juni, kommer vi att informera om hur du påverkas av och kan förbereda dig för samhällskriser och höjd beredskap!

En kris kan göra att samhället inte fungerar som vi är vana vid. Förändringar i klimatet kan göra att skogsbränder och översvämningar blir vanligare. Händelser i omvärlden kan ge brist på livsmedel och störningar i våra IT-system kan påverka till exempel elförsörjningen.

 

Viktigast är att ha vatten, mat, värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier.

Kommunikation

Vid en större olycka eller en kris behöver du få veta vad som händer, hur du själv ska agera och vad ansvariga myndigheter gör. Du kan också behöva komma i kontakt med dina anhöriga. På

sidan din säkerhet>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.finns tips för din hemberedskap. Titta gärna på armbryterskan Heidi Andersson enkla tips för att skaffa en hemberedskap!

Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

I början av veckan skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut sin broschyr ”Om krisen eller kriget kommer” till alla svenska hushåll. I den finns bland annat en checklista där du kan kolla hur förberedd du är. Att kunna klara sig själv uppemot en vecka är en bra start då samhällets resurser i måste läggas på de som behöver dem allra mest, exempelvis de äldre.

På sidan din säkerhet >> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer och broshyren.

 

Du kan också läsa mer om säkerhet och kris på vår hemsida Öppnas i nytt fönster.>>

Uppdaterad