Barn och utbildning

Barn och utbildning

Omorganisation av Järåskolan i Bispgården

Höga kunskapskrav och få sökande till utannonserade lärartjänster är några av anledningarna till att skolledningen i Ragunda kommun nu gör en omorganisation av Järåskolan.

-Nu är det skarpt läge. Vi behöver göra förändringar i organisationen säger Maria Renvall, Förvaltningschef Barn-och Utbildning i Ragunda kommun.

 

Järåskolan har länge haft problem med rekrytering av rektor och av behöriga lärare och nu ser Maria ett stort problem i att alla barns rätt till likvärdig utbildning inte kan uppfyllas. Det är också svårt att tillgodose kvalitetsbehoven för eleverna och särskilt för barn i behov av särskilt stöd. Fortbildningsinsatser har genomförts men anses otillräckliga.

 

Det beslut som nu tagits är att årskurs 4 till årskurs 6 flyttas med tillhörande resurser från och med höstterminen 2018 till Anders-Olofskolan i Hammarstrand.

 

-Vi vill poängtera att det här gäller en flytt av årskurser och inte en nedläggning av Järåskolan. Vi kommer att satsa på att förstärka samarbetet mellan förskolan och grundskolan på Järåskolan för att skapa en god organisation och ledning som ska syfta till att eleverna och personal skall få en bra arbetsmiljö med målet att öka måluppfyllelsen.

 

Vid en tidigare organisationsförändring gjordes Kullstaskolan om till en F-3 skola vilket innebar att åk. 4 förlades till Anders-Olof skolan. Det skulle vara positivt och utvecklande om elever från Järåskolan samtidigt kunde sammanstråla med Kullstaskolans elever. Det skulle skapa en bättre förutsättning för elevernas sociala utveckling, avslutar Maria Renvall.

Uppdaterad