Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Kommun och politik, Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Information om låga vattennivåer

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Vi uppmanar alla att göra vad de kan för att spara vatten och ber er att följa situationen noga. Det innebär också att vi måste förbereda oss inför eventuell vattenbrist under sommar och höst.

Just nu ser vi att de hushåll som är anslutna till det kommunala vattennätet inte saknar vatten, men ett förbud att använda kommunalt vatten till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten kan komma att införas med kort varsel om det visar sig bli en torr sommar. Därför behöver vi ha en fortsatt beredskap och alla uppmanas att använda dricksvattnet med eftertanke.

 

De hushåll som har privata brunnar/är anslutna till vattenföreningar ansvarar själva för vattenkvaliteten, se över vattennivåer och att vidta eventuella åtgärder. Även om man har en privat brunn och inte omfattas av ett eventuellt förbud uppmanar vi ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer.

 

Ragunda kommun ser för tillfället över möjligheterna att ställa ordning uthämtningsställen i Stugun, Hammarstrand och Bispgården för de privata hushåll som har brist på vatten. På dessa uthämtningsställen ska man kunna hämta vatten i egna kärl. Räkna med att du får hämta begränsade mängder, eftersom vattnet ska räcka till så många som möjligt och att det kan förekomma avgifter. Mer information om detta kommer.

 

https://www.sgu.se/ Länk till annan webbplats.finns information och fakta om låga grundvattennivåer.

 

Långsiktig lösning

Ragunda kommun arbetar med både kort- och långsiktiga lösningar för att trygga vattenförsörjningen i Ragunda kommun. Vattenskyddsområdena för respektive vattentäkt är föremål för revidering, vilket i stora drag innebär en omfattande översyn i samverkan med bland annat länsstyrelsen, i syfte att säkerställa vattenåtkomsten, samt den goda kvalité på vattnet som vi har i kommunen. Arbetet med att på sikt hitta nya vattentäkter har också påbörjats.

 

Var sparsam med vattnet!

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Med eventuella klimatförändringar och högre medeltemperaturer kan vi komma att behöva lära oss att hushålla med vattnet. Vi uppmanar därför samtliga hushåll i kommunen, även de med egen brunn, att försöka minska förbrukningen på de sätt som är möjliga under alla årstider. Det du gör har betydelse. Om alla gör små förändringar i vardagen kan vi tillsammans hjälpas åt att hushålla med det livsviktiga vattnet.

 

Bli vattensmart! Läs mer om hur du kan spara vatten på http://www.ragunda.se/bygga-bo-och-miljo/vatten-och-avlopp/information-om-grundvatten-2017.html Öppnas i nytt fönster.


Uppdaterad