Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Kommun och politik, Näringsliv, arbete och landsbygd

Foderbrist och användning av kommunens mark

Ragunda kommun har fått frågan om det finns kommunal mark som går att använda som slåtter eller bete för att hjälpa till med den akuta foderbristen.

Under våren har frågan har varit uppe och diskuterats vid de branschträffar Ragunda Kommun haft med livsmedelsproducenter och en kartläggning har gjorts. Kartläggningen visade att Ragunda Kommun som organisation har mycket små arealer som kan användas för foderproduktion.

 

Vi vill dock självfallet stötta och hjälpa våra aktiva jordbrukare så mycket det går, så om du har ett akut behov så ber vi dig kontakta vårt kundcenter. De små arealer som finns kommer vi att ställa till förfogande enligt principen ”först till kvarn”, och det är sedan upp till respektive jordbrukare att bedöma respektive områdes möjlighet till produktion av tjänligt foder.

 

Kundcenter Ragunda kommun

Tel. 0696- 68 20 00

Mail: kundcenter@ragunda.se

 Uppdaterad