Kommun och politik

Kommun och politik

Eldningsförbud i länet upphör

Det generella eldningsförbudet i Jämtlands län upphör den 10 augusti klockan 12.00. | The general fire ban in the county of Jämtland expires on 10 August at 12 noon.

På grund av minskad risk för brand i skog och mark har Länsstyrelsen Jämtlands län bedömt att det inte längre finns behov av något generellt eldningsförbud i länet. Bedömningen om att häva eldningsförbudet har gjorts utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd med länets räddningstjänster och Polismyndigheten Region Nord.

Läs mera på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad