Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Bevattningsförbudet upphör i tätorterna

Ragunda kommun har nu släppt på bevattningsförbudet i tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun.

” I tätorterna har vi inducerat vatten från Indalsälven och där bedömer vi att det inte är någon fara längre” säger Kees Slinger enhetschef för VA i Ragunda kommun.


I byarna där det är grundvattentäkter gäller fortfarande bevattningsförbudet. Det gäller för de som har kommunalt vatten i byarna Höglunda, Köttsjön, Kilen, Pålgård, Gevåg, Mårdsjön och Borgvattnet. ”Det är fortfarande väldigt lågt grundvatten” säger Kees Slinger vidare.

 

Uppdaterad