Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Bygga, bo och miljö, Trafik och infrastruktur

Inbjudan till samråd om väg 323 genom Hammarstrand

Vi planerar för att bygga om väg 323 genom Hammarstrand och bjuder därför in till ett samrådsmöte för att få veta vad du tycker. På mötet kommer du att få information om de åtgärder som planeras och kunna ställa frågor till oss på Trafkverket och Ragunda kommun.

Datum: Måndag 10 september 2018
Tid: klockan 18:30–cirka 20:30
Plats: Kommunhuset i Hammarstrand

Välkomna!Uppdaterad