Kommun och politik, Barn och utbildning

Kommun och politik, Barn och utbildning

Information angående byte av tak på Kullstaskolan, Hammarstrand

Ragunda Kommun håller på att byta tak på Kullstaskolan. Området som är avspärrat är en byggarbetsplats. Tydliga avspärrningar finns och området får absolut inte beträdas av obehörig.

Det har framkommit att det under kvällstid har varit obehöriga uppe på taket. Vi kommer att polisanmäla olovligt tillträde och eventuell skadegörelse. Målsman ansvarar för sina minderåriga.

Uppdaterad