Kommun och politik

Kommun och politik

Ansökan om ersättning för frivilliga under skogsbränderna sommaren 2018

Du som ställt upp som frivillig, privat eller genom frivilligorganisationer, under skogsbränderna i Räddningstjänsten Jämtlands medlemskommuner - Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund, har rätt till ersättning för den arbetade tiden. Om din egendom skadats i samband med deltagande i räddningsinsats har du som enskild rätt till ersättning.

Uppdaterad