Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Näringsliv, arbete och landsbygd, Kultur och fritid

Länsstyrelsen inbjuder till inspirationskvällar om aktiv och modern fiskevattenförvaltning

Länsstyrelsen och Sveriges Fiskevattenägareförbund har under årets genomfört en omfattande kartläggning av länets fiskevårdsområdesföreningar och samfällighets-föreningar.

Kartläggningen syftar till att ge en nulägesbild av statusen i länets föreningar, identifiera hinder och behov och de åtgärder som behöver vidtas för att underlätta och utveckla den lokala förvaltningen av våra fiskevatten. Kartläggningen har sammanställts och utvärderats under hösten. För att redovisa resultatet och inspirera till en framtidsinriktad och offensiv förvaltning av den värdefulla landsbygdsresurs som länets fiskevatten utgör, bjuder vi nu in till inspirationskvällar på tre olika platser runt om i länet.

Måndagen den 19 november kl. 18.00 – 21.30 på OSD i Östersund

Tisdagen den 20 november kl. 18.00 – 21.30 på Folkets Hus i Strömsund

Onsdagen den 21 november kl. 18.00 – 21.30 på Camp Sveg (Folkets Hus) i Sveg

Mer information och anmälan hittar du här Pdf, 726.9 kB.


Uppdaterad