Kommun och politik, Omsorg och stöd

Kommun och politik, Omsorg och stöd

Kan du ha rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. En enkel tumregel är att du som är ensamstående och har en månadsinkomst omkring eller lägre än 15 000 kronor efter skatt bör kontrollera om du kan ha rätt till bostadstillägg. För gifta gäller andra belopp.

Du kan göra en beräkning om du har rätt till bostadstillägg på pensionsmyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg för dig som har låg pension. Du kan ansöka om bostadstillägget oavsett om du bor i hyrd bostad, bostadsrätt, eget hus, äldreboende eller ett annat boende. 

 

Du som är nära anhörig till någon som inte längre själv kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter kan göra en ansökan för dennes räkning.

 

Läs mer på pensionsmyndighetens hemsida:

pensionsmyndigheten.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad