Kommun och politik

Kommun och politik

Vi frågar alla!

I mars frågar vi alla över 19 som besöker oss på Individ- och familjeomsorgen om deras erfarenheter av våld.

Socialtjänsten kan erbjuda skydd och stöd till den som har behov av det utifrån att man är eller har varit utsatt för våld.

 

Uppdaterad