Näringsliv, arbete och landsbygd

Näringsliv, arbete och landsbygd

Branschträff Turism, hotell, restaurang

Ketty Engrund från WCR kommer och berättar om kommande skidskytte WM . Välkomna till kommunhuset i Hammarstrand den 21 februari kl 18.00-19.30

Vi har under 2018 arbetat med branschträffar i kommunen, inom vissa områden har det varit uppskattat och vi har hittat samverkansformer för utveckling.

Inför 2019 har vi ny kommundirektör i Kommunen, Peter Ladan samt att kommunstyrelsen har en ny ordförande, Mikael Westin.

Vi vill därför inleda årets arbete gällande branschträffar med att de presenterar sig och berättar lite mera om de tankar de har i allmänhet, men för näringslivet i synnerhet.

(Denna kväll medverkar inte Mikael och Peter på grund av fullmäktige, men finns med på nästa branschträff)

Uppdaterad