Bygga, bo och miljö

Bygga, bo och miljö

Hyreshöjning 2019

Ragunda bostad och Hyresgästföreningen har träffat överenskommelse om hyreshöjning. Överenskommelsen innebär en genomsnittlig höjning av hyresnivån med 1,85 %. from 1 april 2019.

Uppdaterad