Barn och utbildning, Näringsliv, arbete och landsbygd

Barn och utbildning, Näringsliv, arbete och landsbygd

Yrkeshögskoleutbildning vindkrafttekniker

Hjalmar Strömerskolan erbjuder nu vindkraftteknikerutbildning med start 26 augusti 2019.Utbildningen är på 300 YH-poäng och bedrivs på heltid under 1,5 år med möjlighet till flexibla studier. En stor del av studierna kan bedrivas från annan ort än Strömsund.

Yrkeshögskoleutbildningen till vindkrafttekniker har praktisk ellära som ett särskilt förkunskapskrav. Den kursen är möjlig att läsa i Bispgården innan utbildningen i Strömsund startar.

Mer information hittar du på LärCentrums hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jobba som klätterexpert, elektriker och systemansvarig samtidigt. Vindkrafttekniker är ett fritt yrke.

Teknikern sköter sin planering och ansvarar för drift och underhållsarbete i en eller flera vindkraftparker. I snitt behövs det en vindkrafttekniker för fem verk och man jobbar ofta i team. Yrket fyller en viktig funktion för att landets olika delar ska garanteras elförsörjning: ett enda kraftverk kan försörja minst 1800 villor med hushållsel.

Efterfrågan på kvalificerad arbetskraft är redan stor – och kommer att öka. Sverige har ett mål att använda 100 procent förnybar el senast 2040 och en stor del av den energin kommer att bli vindkraft. För att nå målet ska det byggas omkring tretusen nya vindkraftverk de närmaste decennierna. I dagsläget behövs det minst 170 nyutbildade vindkrafttekniker per år. I övriga Europa är utbyggnadstakten lika hög. Det finns alltså goda möjligheter om du skulle vilja jobba utomlands.


Uppdaterad