Kultur och fritid

Kultur och fritid

Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter!

I mars fick vi besked från socialstyrelsen att det kommer att fördelas ut statliga bidrag för att stödja kommuner att genomföra avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. I Ragunda kommer en del av pengarna gå till att ordna gratis simskola i kommunen, och av resterande pengar finns det möjlighet för föreningar, studieförbund och företag att ansöka om för att ordna avgiftsfria aktiviteter för barn 6-15 år under sommarlovet.

Bidraget kan täcka hela eller delar av kostnader för t.ex. fika, utöka eller utveckla befintlig aktivitet, prova-på-dag, transport till och från aktivitet, inköp av utrustning till sommarlovsaktiviteten m.m.


Söka bidrag kan ni göra genom att trycka på den här länken >>, eller ta kontakt med undertecknad. Vi önskar ha din ansökan senast den 12/5, och återkommer under vecka 21 med besked om er ansökan.


Vid frågor, ta kontakt med Lena Sirkka på telefon: 0696-68 20 33 eller maila till: lena.sirkka@ragunda.se


Med vänlig hälsning

Lena Sirkka

Frivilligsamordnare

Arbetsmarknad och Integration

 

Uppdaterad