Näringsliv, arbete och landsbygd

Näringsliv, arbete och landsbygd

Utveckla lösningar för ökad användning av återvunnet material i produktion

Sök stöd för projekt via Energimyndigheten som syftar till att utveckla lösningar med stor potential att bidra till ökad användning av återvunnet material i produktion.

Utlysningen riktar sig till projekt som avser att utveckla innovationsbaserade lösningar som kan bidra till en betydligt ökad användning av återvunnet material i produktion och därigenom till avsevärt minskat behov av primära (jungfruliga) material. Drivkraften för att öka användningen av återvunnet material i produktion ska komma från tillverkande företag, deras kunder eller slutanvändare av produkter. Av särskilt intresse för utlysningen är materialströmmar som i dag förbränns eller deponeras efter användning.

Mer information hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad