Näringsliv, arbete och landsbygd

Näringsliv, arbete och landsbygd

Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder

Driver du ett fastighetsbolag, industriföretag, turistisk verksamhet eller annat företag som är i behov av att minska energianvändningen? Genom projektet "Energieffektiva företag - Jämtland Härjedalen" som drivs av Region Jämtland Härjedalen finns det 50 miljoner att dela ut till små och medelstora företag för åtgärder som leder till energieffektivisering.

Det kan vara investeringar som leder till en minskad användning av energi som fastställs genom mätning eller uppskattning av förbrukningen före och efter genomförandet av en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten, exempelvis ny belysning, ventilation och åtgärder i klimatskalet.

Region Jämtland Härjedalen ser även ansökningar från företag som ska utveckla produkter eller ta fram nya innovationer som skapar energieffektivisering.

Vem kan söka?

Små företag: Färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner EURO.
Medelstora företag: Färre än 250 anställda och en årsomsättning som inte överstiger 50 miljoner EURO eller en balansomslutning som inte överstiger 43 miljoner EURO.

Företagen som beviljas stöd ska bedriva verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Mer information och ansökan hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad