Kommun och politik

Kommun och politik

Eldningsförbud utfärdat i Jämtlands län

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Jämtlands län från klockan 12.00 den 26 juli 2019 till 12.00 den 30 juli 2019.

There is a fire ban in Jamtland County from 12:00 noon on July 26th 2019 until 12:00 noon on July 30th 2019.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognosunderlag därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Jämtlands län, med undantag för fjällområden på mer än 500 meters höjd över havet.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda och grilla i skog och mark, och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar).

Grillning på egen tomt

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla och elda på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material och med en bred markyta med grus eller liknande runt grillplatsen.

Den som eldar är ansvarig

Kom ihåg att det alltid är du som eldar som är ansvarig om något går fel, även om du följer de riktlinjer som finns. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som medvetet eller av slarv bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Om du upptäcker en brand

  1. Varna andra som kan hotas av branden.
  2. Flytta dig till en säker plats.
  3. Larma genom att ringa 112.
  4. Släck om du kan.

 

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida>> Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad